FIAP services
Andorra Joan Burgues Martisella Service director

Exhibition centres

Venice Marathon 02, Marzio Filippo Minorello, Italy

OPENING OF THE PHOTOGRAPHIC ART EXHIBITION IN SINGAPORE

A new photographic art exhibition from Singapore was installed on the premises of the “Euro Foto Art” Gallery, FIAP Oradea Exhibition Center - Romania (the 17th in the World!), Within the Oradea City Museum section subordinated to the Criș Country Museum, , where 72 black-and-white and color photographs of a high artistic attire are exhibited. The exhibited photographs were taken by members of the Asian Photographers Union (Partner Organization of the International Association “Euro Foto Art.” The exhibited photographs were taken by photographers Grace Tan, Jean Zee, Kennedy Lim Zhan Fu, Khoo Gek Koon Roger, Kuah Siong Lim, Lim Teck Boon, Michael Seah, Pat Choo, See Chin Foo, Seow Hong Chiow, Steven Yee Pui Chung, Tan Ee Sin, Tan Kim Hock, Tan Ying Nian, Teo Yiong Hwee, Veronica Chai, Wong Kum Fatt and Wong Twee The exhibition was organized as part of the existing partnership between the International Association of Euro Photo Art, the only organization in the world with regional membership of the International Federation of Photographic Art (FIAP), and the Asian Photographers Union based in Singapore. appreciated that the Oradea Association has bilateral cultural collaboration relations with 60 partner organizations from Europe, Asia and the Middle East. partners around the world. The audience present at the event that took place on Wednesday, July 7, 2021, at 17:00, and broadcast online was greeted by Dr. Ioan Ciorba, head of the Oradea City Museum, who appreciated the initiative of organizing the exhibition and thanked the photographers from Singapore for sent images. Next, the photographer Ștefan Tóth István AFIAP, president of the International Association “Euro Foto Art”, greeted the Singapore Embassy in Brussels (which also serves Romania) and appreciated the good partnership between the two organizations in Romania and Singapore, within to whom this event also takes place. He then presented the exhibited photographs, which are highlighted by the artistic and technical value of the exhibits. The opening was attended online on the ZOOM platform by the president of the Singapore-based Asian Photographers Union, photographer Steven Yee, who said that the event takes place on the 7th of Monday, which has a special significance in Singapore culture. thanks for organizing the exhibition of photographers from Singapore in Oradea. Photographer David Tay, member of the Steering Committee of the International Federation of Photographic Art (recognized by UNESCO) appreciated the fact that out of the 20 Exhibition Centers in Oradea, there is the 17th center. He went on to point out that these Exhibition Centers have an important role to play in promoting international photographic art around the world. The two Singapore speakers are convinced that bilateral relations will be continued in the future. The musical moments were offered by the representative of the Chamber Group "Duo Varadiensis" from Oradea (founded in 1985), the artist Thurzó Sándor József, who performed on viola the pieces he processed for solo viola: "Feast of the New Spring" by Mao - Huan, “Winter Landscapes in Japan” by Watanabe Shigebu and “From the Drums” (Dance from Maramures) by Hilda Jerea. The exhibition entitled "Architecture in Singapore" organized in partnership with the International Association "Euro Foto Art" and the Oradea Museum section under the Museum of the Land of Criș, organized under the auspices of the International Federation of Photographic Art, will remain available to the public until 08.08. 2021, and can be visited from Tuesday to Sunday between 10:00 and 18:00. The images can also be admired on the Association's website: https://www.eurofotoart.com/efa-exbhibitions-halls...

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ DIN SINGAPORE Pe simezele Galeriei „Euro Foto Art”, Centru Expozițional FIAP Oradea - Romania (cel de al 17-lea din Lume!), din cadrul secției Muzeul Orașului Oradea din subordinea Muzeului Țării Crișurilor, a fost instalată o nouă expoziție de artă fotografică din Singapore, unde sunt expuse 72 de fotografii alb-negru și color, de o înaltă ținută artistică. Fotografiile expuse au fost realizate de membrii Uniunii Fotografilor din Asia (Organizație parteneră a Asociaţiei Internaţionale „Euro Foto Art”. Fotografiile expuse au fost făcute de către artiștii fotografi Grace Tan, Jean Zee, Kennedy Lim Zhan Fu, Khoo Gek Koon Roger, Kuah Siong Lim, Lim Teck Boon, Michael Seah,  Pat Choo, See Chin Foo, Seow Hong Chiow, Steven Yee Pui Chung, Tan Ee Sin, Tan Kim Hock, Tan Ying Nian, Teo Yiong Hwee, Veronica Chai, Wong Kum Fatt și  Wong Twee Liang. Expoziția a fost organizată în cadrul parteneriatului existent dintre Asociaţia Internaţională „Euro Foto Art”, unica organizaţie din lume cu statut de membru regional al Federaţiei Internaţionale de Artă Fotografică (FIAP), și Uniunea Fotografilor din Asia cu sediul în Singapore. Este de apreciat faptul că Asociația din Oradea are relații de colaborare culturală bilaterală cu 60 de organizații partenere din Europa, Asia și Orientul Mijlociu. Scopul acestor colaborări este de a promova creațiile organizațiilor partenere în întreaga lume. Publicul prezent la evenimentul care a avut loc miercuri 07 iulie 2021, ora 17:00, și transmis online a fost salutat de către dr. Ioan Ciorba, șeful secției Muzeul Orașului Oradea, care a apreciat inițiativa organizării expoziției și a mulțumit artiștilor fotografi din Singapore pentru imaginile trimise. În continuare artistul fotograf Ștefan Tóth István AFIAP, președintele Asociaţiei Internaţionale „Euro Foto Art”, a transmis salutul Ambasadei Singapore din Bruxelles (care deservește și România) și a apreciat bunele relații de parteneriat existente dintre cele două organizații din România și Singapore, în cadrul cărora are loc și acest eveniment. În continuare a prezentat fotografiile expuse, care se evidențiază prin valoarea artistică și tehnică a exponatelor. La vernisaj a participat online pe platforma ZOOM președintele Uniunii Fotografilor din Asia cu sediul în Singapore, artistul fotograf Steven Yee, care a apreciat faptul că acest eveniment are loc în ziua 07 a luni a șaptea, care în cultură Singaporeză are o semnificație aparte și a mulțumit pentru organizarea expoziției artiștilor fotografi din Singapore în Oradea. Artistul fotograf David Tay membru al Comitetul de Conducere al Federației Internaționale de Artă Fotografică (recunoscută de UNESCO) a apreciat faptul că din cele 20 de Centre Expoziționale la Oradea există cel de al 17 centru. În continuare, a subliniat faptul că aceste Centre Expoziționale au un rol important în promovarea artei fotografice internaționale în intreaga lume. Cei doi vorbitori din Singapore sunt convinși că relațiile bilaterale vor fi continuate în viitor.Momentele muzicale au fost oferite de către reprezentantul Grupului cameral „Duo Varadiensis” din Oradea, (fondat în anul 1985), artistul Thurzó Sándor József, care a interpretat la violă piesele prelucrate de el pentru violă solo: ”Sărbătoarea noii primăveri”  de Mao  - Huan, ”Peisaje de iarnă în Japonia” de  Watanabe Shigebu și  ”Din drâmboaie” (Dans din Maramures)  de Hilda Jerea. Expoziția intitulată „Arhitectura din Singapore” organizată în parteneriat cu Asociația Internațională „Euro Foto Art” și secția Muzeul Orașului Oradea din subordinea Muzeului Țării Crișurilor, organizată sub auspiciile Federației Internaționale de Artă Fotografică, va rămâne la dispoziția publicului vizitator până la data de 08.08.2021, putând fi vizitată de marți până duminică între orele 10:00 – 18:00. Imaginile se pot admira și pe site-ul Asociației: https://www.eurofotoart.com/efa-exbhibitions-halls....

Opening Of The Photographic Art Exhibition In Singapore - July 2021